Kliknij tu by wyszukać książkę

Regulamin biblioteki

(wyciąg)

                                                                                                     § 1

 1. Zbiory Biblioteki są ogólnodostępne.
 2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
 3. Aby zapisać się do Biblioteki Czytelnik powinien zgłosić się z dowodem osobistym.
 4. Czytelnik zobowiązuje się podpisem do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.
 5. Za niepełnoletniego Czytelnika podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 6. Czytelnik zobowiązany jest informować pracownika Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania, zawodu, szkoły oraz numerze telefonu.
 7. Czytelnik przychodząc do Biblioteki zostawia wierzchnie okrycie na wieszaku, a torby przy biurku Bibliotekarza.
 8. W Bibliotece obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków, napojów itp.

 

                                                                                    § 2

 1. Czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 5 książek, w tym 2 książki rewersowe i 2 audiobooki.
 2. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
 3. Na prośbę Czytelnika pracownik Biblioteki może przedłużyć wypożyczenie materiałów bibliotecznych.
 4. Młodzież do lat 16 może wypożyczać materiały biblioteczne przeznaczone dla dorosłych za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Czytelnik  może  wypożyczać  materiały  biblioteczne dla  innej  osoby  jedynie  za  jej  pisemnym  lub  telefonicznym  upoważnieniem.
 6. Z  księgozbioru  znajdującego  się  w  Czytelni  można  korzystać tylko  na  miejscu.

                                                                                                   § 3

 1. W  przypadku  Czytelników  nie  zameldowanych  i  nie  zamieszkałych  na  terenie  powiatu pobierana jest kaucja za każdą książkę. Kaucja wynosi 20 zł za jedną książkę.
 2. W  przypadku  książek   akademickich  lub  szczególnie  cennych,  rzadkich  i poszukiwanych,  może  być  pobrana  kaucja  w  wysokości  równowartości  książki  +  10%  wartości  woluminu.
 3. Dodatkowo  pracownik  Biblioteki  wypełnia  rewers.
 4. Kaucje  są  zwrotne,  pracownik  Biblioteki  wypełnia  pokwitowanie  na  pobraną  sumę  pieniędzy.
 5. Zwrot  kaucji  odbywa  się  jedynie  za  okazaniem  pokwitowania.
 6. W  przypadku  nie  odebrania  kaucji, po  upływie  1  roku  od  chwili  zaprzestania  odwiedzin  oraz  korzystania  z  usług  Biblioteki – kaucja  przechodzi  na  rzecz  placówki.

 

                                                                                          § 4

 1. Czytelnik  zobowiązany  jest  do  poszanowania  książek  i  zbiorów  specjalnych .
 2. O ewentualnych uszkodzeniach materiałów bibliotecznych Czytelnik powinien zgłosić przed ich wypożyczeniem.
 3. Czytelnik  odpowiada  finansowo  za  szkody  wynikające   z  zagubienia,  uszkodzenia lub  zniszczenia  wypożyczonych  materiałów.

 

                                                                                    § 5

 1.  Czytelnikowi,  który  przetrzymuje  materiały  biblioteczne  ponad  termin  określony  w  § 2,  Bibliotekarz  może  udzielić  tzw. przypomnienia  za  pośrednictwem  poczty,  telefonu  oraz  e-maila.
 2.  Czytelnik pokrywa naliczoną karę, która stanowi:

– pięciokrotną  wartość  znaczka  pocztowego – za  każde  upomnienie,

– za  przetrzymywanie  materiałów  bibliotecznych,  na  które  wypisany  był  rewers,  kara     stanowi  dziesięciokrotną  wartość  znaczka  pocztowego  – za  każde  upomnienie.

 1. Prawo  do  wypożyczania  materiałów  bibliotecznych  zostaje  Czytelnikowi  zawieszone  do  czasu  uiszczenia  kary.
 2. Jeżeli  Czytelnik  odmawia  zwrotu  materiałów  bibliotecznych,  Biblioteka dochodzi  swoich  roszczeń zgodnie  z  przepisami  prawa.
 3. Czytelnikowi,  który  notorycznie przetrzymuje  materiały  biblioteczne,  pracownik  Biblioteki  może  ograniczyć  ilość   wypożyczeń.
 4. W  skrajnych  przypadkach  Czytelnik  może  być  na  stałe  pozbawiony  prawa  do  korzystania  ze  zbiorów  Biblioteki.

        Od  tej  decyzji  przysługuje  Czytelnikowi  prawo  odwołania  się  do  Dyrektora  Biblioteki.

 1. Wnioski,  skargi i  uwagi  Czytelnicy  mogą  wpisywać  do  specjalnego  zeszytu,  umieszczonego  w  widocznym  i  dostępnym  miejscu  w   Bibliotece, mogą  także  kontaktować  się  korespondencyjnie,  telefonicznie  lub   na  e-mail.

Nasi partnerzy