Kliknij tu by wyszukać książkę

CZYTAKI

Czytanie książek łatwiejsze dla niepełnosprawnych dzięki nowej usłudze w naszej bibliotece

Dzięki Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX” im. Henryka Ruszczyca  czytelnicy naszej Biblioteki mają bezpłatny dostęp do katalogu cyfrowych książek mówionych dla osób niedowidzących.

Projekt ten jest kontynuacją  projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2017″ na rzecz udostępniania osobom z dysfunkcją wzroku oraz osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, cyfrowych książek mówionych.

W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie dwa urządzenia, które są przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące. Są to:

Czytak Plus – odpowiedni dla wymagających czytelników, którzy mogą dzięki niemu słuchać książek w różnych formatach, a także korzystać z dyktafonu i radia;

Czytak NPN – bardzo proste urządzenie, przyjazne osobom starszym, które w nieskomplikowany sposób pozwoli czytelnikom skorzystać z dobrodziejstw książki mówionej.

Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka będzie mogła wypożyczać urządzenia osobom niepełnosprawnym.

Dzięki wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z dysfunkcją wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących. We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór o nowe ciekawe pozycje książkowe.

Ze strony:https://www.stowarzyszenielarix.pl/

 

Regulamin
wypożyczania odtwarzaczy „Czytak”
i cyfrowych książek mówionych

udostępnionego Bibliotece Publicznej im. Wacława Wernera w Brwinowie
w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej
dla osób niewidomych i słabowidzących”,
dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • 1
 1. Biblioteka Publiczna im. Wacława Wernera w Brwinowie wypożycza bezpłatnie odtwarzacz cyfrowych książek mówionych „Czytak” czytelnikom legitymującym się dokumentem zaświadczającym o dysfunkcji wzroku.
 2. Osoba korzystająca z odtwarzacza oraz książek mówionych wydanych w formacie ,,Czytak” musi być czytelnikiem Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera w Brwinowie.
 3. Czytelnik wypożyczający „Czytaka” jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy biblioteką a czytelnikiem.
 4. Warunkiem wypożyczenia odtwarzacza jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia „Czytaka” przez czytelnika lub jego prawnego opiekuna (załącznik nr 1).
 • 2
 1. Odtwarzacz cyfrowy będzie wypożyczany na okres do 30 dni kalendarzowych.
 2. Termin wypożyczenia może być przedłużony o kolejne 30 dni.
 3. Warunkiem przedłużenia jest aktywne korzystania przez czytelnika ze zbiorów cyfrowej książki mówionej dostępnych w bibliotece oraz brak innych osób oczekujących na wypożyczenie odtwarzacza.
 4. Po upływie terminu zwrotu „Czytaka”, w razie jego niezwrócenia, czytelnik zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty w kwocie 5 zł za każdy dzień zwłoki.
 5. Osoby nieoddające urządzenia w terminie nie mogą go ponownie wypożyczać.
 • 3
 1. Z chwilą wypożyczenia „Czytaka”czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony.
 2. W wypadku uszkodzenia „Czytaka” czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.
 3. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zgubienia „Czytaka” czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.

 

Załącznik nr 1

do regulaminu wypożyczania odtwarzaczy „Czytak” i cyfrowych książek mówionych

osobom z dysfunkcją wzroku

Potwierdzenie wypożyczenia „Czytaka”

 

Czytelnik (imię i nazwisko)………………………………………………………………..

PESEL…………………………………. nr tel……………………………………………….

wypożyczył „Czytaka”o numerze………………… będącego na stanie

Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera w Brwinowie

i zobowiązuje się do użytkowania i zdania sprzętu zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Brwinów, dnia………………..                                                                     (czytelny podpis czytelnika)

Nasi partnerzy